Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Αρχιτεκτονικής και Design ΕΣΩ 2018