ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-

GFRA

Κτίριο γραφείων στην Αθήνα

ΔΑΠΕΔΑ-
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ-
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-